Zadłużenia komornicze – kto jest na nie najbardziej narażony?

mężczyzna z laptopem

Jeżeli pojawia się dług, który nie został spłacony w terminie, istnieje ryzyko, że zamieni się on w zadłużenie komornicze. Kto jest narażony na egzekucję przeprowadzoną przez komornika sądowego? Jak można jej zapobiec?

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który ma uprawnienia do prowadzenia egzekucji komorniczych oraz zajmowania majątku dłużnika.

Z usług komornika korzystają wierzyciele – osoby prywatne i przedsiębiorstwa, ale również samorządy i państwo, aby odzyskać należne im środki. Po przekazaniu odpowiednich dokumentów upoważniających komornika do rozpoczęcia egzekucji może on wtedy zająć pieniądze, ruchomości i nieruchomości, a także inne mienie należące do dłużnika, by dzięki niemu spłacić powstałe zadłużenie.

Gdy potrzebny jest komornik sądowy Gliwice są miastem, gdzie wierzyciele również mogą skorzystać z jego obsługi. Adresy kancelarii komorniczych można znaleźć obecnie w internecie.

Komornik a windykator

Zarówno komornik, jak i windykator trudnią się odzyskiwaniem długów, jednak dysponują oni innymi uprawnieniami. Komornik jako funkcjonariusz publiczny ma możliwość zajmowania mienia dłużnika, wejścia na jego posesję i do domu w asyście Policji, natomiast windykator nie ma takich uprawnień.

Windykator przeprowadza windykację, której celem jest nakłonienie dłużnika do oddania swojego zobowiązania, zanim sprawa będzie skierowana do sądu. Współpraca z firmą windykacyjną jest zatem sposobem, aby zapobiec przekazaniu sprawy do komornika.

Kiedy można narazić się na egzekucję komorniczą?

Najczęściej egzekucja komornicza jest efektem niespłaconych zobowiązań, na przykład:

  • rat pożyczek i kredytów,
  • faktur,
  • rachunków,
  • mandatów,
  • kar.

Warto jednak wskazać, że egzekucja komornicza może być też efektem kradzieży tożsamości, na przykład przez wykradzenie lub udostępnienie danych oszustom. Mogą oni wtedy zawrzeć umowę, wykorzystując do tego pozyskane dane. Jako że zobowiązania z umowy nie są wtedy spłacane, komornik na wniosek wierzyciela rozpoczyna egzekucję z majątku osoby, której dane wykorzystano do jej zawarcia.

Partnerem wpisu jest komornik sądowy Gliwice Przemysław Mrowiec

W jakiej sytuacji komornik może przeprowadzić egzekucję?

Egzekucja komornicza może być wykonana tylko wtedy, gdy wierzyciel dostarczy do komornika nakaz zapłaty albo wyrok sądowy, które są prawomocne i zostały opatrzone klauzulą wykonalności. Na tej podstawie komornik może zrealizować orzeczenie sądu, stosując do tego swoje uprawnienia.

Wobec tego egzekucja komornicza nie może być przeprowadzona w sytuacji, gdy sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu.