Opiekun medyczny – jak nim zostać? Ścieżka edukacji i możliwości zatrudnienia

nauka

Osoba pracująca jako opiekun medyczny zajmuje się pomaganiem osobom chorym i niepełnosprawnym. Aktualnie zapotrzebowanie na opiekunów stale rośnie. Jak zostać pracownikiem zajmującym się opieką medyczną? Sprawdzamy!

Jak zostać opiekunem medycznym?

Opiekunem medycznym może zostać osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie w tym kierunku. Jest ono oznaczane w przepisach symbolem MED.14 – Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje, należy ukończyć szkołę nadającą te uprawnienia. Aktualnie w nauce w tym kierunku specjalizują się szkoły policealne, w tym specjalne szkoły medyczne, które zajmują się kształceniem osób na stanowiska związane z medycyną.

Nauka w szkole policealnej do zawodu opiekuna medycznego trwa 1,5 roku, czyli 3 semestry. Zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zaocznej, na przykład w soboty, niedziele i dodatkowe dni wybrane w tygodniu zależnie od wybranej szkoły.

Po zakończeniu nauki w kierunku opiekuna medycznego oraz zaliczeniu egzaminu uczeń otrzymuje odpowiednie świadectwo na druku MEN, świadectwo potwierdzające kwalifikacje oraz dyplom.

Gdzie może pracować opiekun medyczny?

Osoby, które mają wykształcenie w kierunku opiekuna medycznego, mogą znaleźć zatrudnienie wielu firmach prywatnych oraz w państwowych placówkach medycznych i opiekuńczych.

Opiekun medyczny Kraków – https://faber.edu.pl/szkoly/szkola-medyczna/opiekun-medyczny/ może pracować jako asystent personelu medycznego podczas prowadzenia zabiegów, współpracuje z terapeutami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, rehabilitantami.

Posiadane kwalifikacje pozwalają na uzyskanie zatrudnienia nie tylko w Polsce, lecz także za granicą, gdzie zapotrzebowanie na opiekunów medycznych jest obecnie bardzo wysokie.

Opiekun medyczny – czy nauka jest płatna?

W wielu szkołach policealnych nauka na kierunku opieki medycznej nie jest płatna, dlatego też nie jest pobierane wtedy czesne. Wynika to z faktu, że kierunek ten jest dodatkowo dotowany.

Jak zapisać się do szkoły policealnej?

Osoby, które chciałyby skorzystać z nauki w szkole policealnej, w tym także na kierunku opiekuna medycznego, muszą przekazać odpowiednie dokumenty.

Do zapisania się do szkoły policealnej na kierunek opieki medycznej należy dostarczyć:

  • Podanie o przyjęciu do szkoły – druki można znaleźć online lub w sekretariacie szkoły,

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie ma potrzeb posiadania zdanej matury, dlatego też jest to opcja dla osób, które do niej nie podchodziły lub też nie zaliczyły jej,

  • 2 zdjęcia – wymagane są zdjęcia legitymacyjne,

  • Dokument tożsamości – do wglądu podczas składania dokumentów,

  • Zaświadczenie lekarskie – zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do nauki, które wydawane jest przez lekarza medycyny pracy, skierowanie można otrzymać ze szkoły.