Sporządzanie sprawozdań finansowych – na czym polega?

ksiegowosc

Przedsiębiorstwa aktywne na rynku gospodarczym zobligowane są do dokumentowania swojej sytuacji finansowej. Jedną z najważniejszych metod analizy stanu firmy, a jednocześnie najważniejszym raportem każdej jednostki gospodarczej sporządzonym na koniec roku obrotowego jest sprawozdanie finansowe. Obowiązek jego stworzenia ustala ustawa o rachunkowości. Na czym polega sporządzanie sprawozdań finansowych? Podpowiadamy.

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto powinien je sporządzać?

Sporządzanie sprawozdań finansowych w Krakowie to obowiązek wszystkich przedsiębiorców, którzy są wpisani do KRS i stosują pełną księgowość. Większość z nich to spółki. Sporządzanie sprawozdań finansowych nie leży jednak w obowiązku wspólników spółek jawnych, osób fizycznych, a także partnerskich, wtedy gdy nie prowadzą one ksiąg rachunkowych a ich przychody netto za poprzedni rok nie są większe niż 2000 €. Dokument ten przedstawia informacje związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Dotyczy danego roku podatkowego i sporządzany jest według dnia bilansowego w danej jednostce gospodarczej.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sporządzaniem sprawozdań finansowych podobnie jak usługą jaką jest zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zająć się zewnętrzne firmy, takie jak na przykład biura rachunkowe. Zadanie to jednak można powierzyć także swojej księgowej lub innym pracownikom. Dokument taki składa się z rachunku zysków i strat, z bilansu, czyli zestawienia pasywów i aktywów oraz dodatkowych informacji, które wpływają na rzetelność aktu.

Spółki, które są zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. W związku z tym, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, wówczas termin ten mija 31 marca każdego roku. Następnie dokument ten musi być zatwierdzony przez właściwe organy w firmie. Powinno to nastąpić w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca.