Outsourcingu IT – trzy sytuacje, w których warto z niego skorzystać

Zalety outsourcingu IT

Do lat osiemdziesiątych, większość oprogramowania była produkowana na zamówienie i opracowywana wyłącznie przez inżynierów technicznych firmy. Z biegiem czasu, wiele takich wewnętrznych zespołów zaczęło mieć trudności z nadążeniem za popytem. Dodatkowo, kosztowne było ich finansowanie, a w dodatku zdecydowanie pozostawały w tyle za postępem. Coraz trudniej bowiem było dotrzymać kroku ewolucji technologii.

Outsourcing IT

Niestandardowe oprogramowanie dla przedsiębiorstw zaczęły być tworzone przez  gigantyczne firmy technologiczne, takie jak Microsoft, Sun Systems, IBM oraz Oracle. Posiadały one infrastrukturę i możliwość wprowadzania innowacji, jak również obsługi dużych, złożonych projektów.

Niemniej jednak, wraz z pojawieniem się komputera osobistego, coraz więcej osób zaczęło interesować się nauką oprogramowania. Podczas bańki internetowej (1994-2000),  kiedy to działalność firm przeniosła się do internetu, popyt na niestandardowe oprogramowanie gwałtownie wzrósł. To spowodowało, że powstawało coraz więcej nowych firm technologicznych z Europy Wschodniej i Azji  i pokryło zapotrzebowanie ma rynku.

Od tego czasu niewiele się zmieniło. Zapotrzebowanie jest nadal duże, ale podaż niezwykle wysoka. Wybór jest ogromny. Przedsiębiorcy stoją więc przed pytaniem: kiedy jest możliwe i opłacalne wynajęcie przez przedsiębiorstwo firmy konsultingowej w zakresie technologii? Oto co najmniej trzy sytuacje, kiedy korzystanie z obsługi zewnętrznej może przynieść korzyści:

Jeśli znalezienie na rynku odpowiedniego oprogramowania (w pakiecie lub „z półki”) nie jest możliwe.
Kiedy wewnętrzny zespół informatyków jest przeciążony pracą lub brak mu odpowiednich umiejętności.
Kiedy należy obniżyć koszty obsługi informatycznej.

Rozważając wady i zalety każdej z nich:

Aplikacja z półki

Na rynku istnieje tak duży wybór aplikacji, że czasami trudno jest ocenić i porównać różne gotowe rozwiązania. Jeśli aplikacja z półki jest preferowaną opcją, należy pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, wiąże się z kosztami zakupu licencji, a następnie jej regularnej aktualizacji. Po drugie, nabywca nie jest właścicielem kodu źródłowego ani nie przysługuje mu prawo własności intelektualnej, lecz jedynie go używa.

Ponieważ żadna taka aplikacja nie jest stworzona, by odpowiadać konkretnym potrzebom biznesowym, jest duże prawdopodobieństwo, że znaczna część jej funkcjonalności nigdy nie zostanie wykorzystana przez firmę, co spowoduje ogólne koszty związane z marnowaniem funkcjonalności, i zasadniczo, płacenie za coś, czego się nie potrzebuje.

Warto rozważyć jeszcze jedną kwestię. Jeśli firma ma konkurencję, korzystanie z tego samego oprogramowania zmniejsza możliwość oferowania klientom innowacyjnych i wyjątkowych usług i potencjalnie przekazuje kontrolę nad losem firmy osobom trzecim.

Przeciążone zespoły wewnętrzne

Przedsiębiorcy zatrudniają wewnętrzny zespół programistów do obsługi i aktualizacji wszystkich aplikacji. W tym czasie rynek zmienia się, a konkurencja próbuje szybko dostosować się do nowych trendów. Ta pogoń może sprawić, że zespół programistów nie poradzi sobie ze stojącymi wyzwaniami i narastającym popytem.

Brak wewnętrznych specjalistów jest jednym z głównych powodów szukania obsługi zewnętrznej. Badania pokazują, że ponad 70 proc. pracodawców firm technologicznych w Wielkiej Brytanii stanie w obliczu braku uzdolnionych specjalistów w ciągu następnych 12 miesięcy. Według statystyk brytyjskiego Bureau of Labor Statistics, do 2026 roku całkowite zapotrzebowanie na specjalistów IT przekroczy 1,2 miliona. Większym zaskoczeniem jest jednak prognoza która mówi, że ponad pół miliona techników przestanie do tego czasu działać na rynku. Rozwój przedsiębiorstw i transformacja cyfrowa nie są możliwe bez nowych uzdolnionych specjalistów, co pogłębia przepaść pomiędzy podażą i popytem na talenty techniczne.

Zatrudnienie może okazać się niełatwe, kiedy firma potrzebuje niewielkiej liczby programistów na jedynie sześć miesięcy. Jest to odpowiednia pora aby rozważyć  skorzystanie z usług zewnętrznych, ponieważ to rozwiązanie przyniesie zastrzyk sił witalnych w zespole bez zwiększania kosztów ogólnych. Taka sytuacja jest często określana jako model zewnętrznego uzupełnienia personelu, który pozwala na wewnętrzne zarządzanie zasobami i projektem podczas korzystania z zasobów zewnętrznych.

Redukcja kosztów obsługi informatycznej

W przypadku dużych i trudnych projektów, koszt firmowego zespołu IT byłby istotny nawet w skali całęgo przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, mądrym posunięciem jest zlecenie projektów wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. W tym modelu, klient płaci za wynik pracy zespołu, bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem. Firmy zajmujące się świadczeniem zewnętrznych usług informatycznych są zwykle na bieżąco z najnowszymi technologiami i trendami, a także mogą zaoferować wyjątkową perspektywę i podejście  do rozwiązywania problemów. Wewnętrzny zespół zawsze będzie miał duże trudności z konkurowaniem z zespołem outsourcingowym. Jeśli migracja zadań jest przeprowadzona we właściwy sposób, outsourcing przynosi firmom wiele korzyści.