Na czym polega prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów?

ksiega przychodow i rozchodow

Księga Przychodów i Rozchodów jest to ewidencja przychodów i kosztów. Jej prowadzenie umożliwia wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy dla firm. Kto może rozliczać księgi przychodów i rozchodów? Jak prowadzić księgę zgodnie z przepisami prawa?

Czym jest Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów to ewidencja, która pozwala spisywać przychody i koszty firmy. Dzięki niej można mieć wgląd we wszystkie zdarzenia gospodarcze, które zachodzą w firmie. Pozwala wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, a także podatek liniowy. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów w Szczecinie pozwala prowadzić tak zwaną uproszczoną księgowość. Mogą ją prowadzić przedsiębiorcy jednoosobowi, który rozliczają się na zasadach ogólnych i spełniają status małego podatnika. Oznacza to, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Zapisów w księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać raz dziennie, najlepiej na koniec dnia. Istnieje możliwość dokonywania przez podatnika zapisów w porządku chronologicznym w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, jeśli księga jest prowadzona przez biuro rachunkowe.

Kto może zostać zwolniony z prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów?

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, a także obsługa kadrowa w Szczecinie, powinny być powierzone profesjonalistom. Dzięki temu unikniemy problemów związanych z wyliczeniem podatków lub niezaksięgowaniem danego zdarzenia gospodarczego. Istnieje jednak sytuacje, w których przedsiębiorca może być zwolniony z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Mogą decydować o tym okoliczności związane ze stanem zdrowia czy wiekiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą czy rozmiarem i rodzajem prowadzonej działalności. Aby skorzystać z takiej możliwości, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania.