Kancelarie notarialne – jakie czynności wykonują?

notariusz

Kancelarie notarialne są ważnym elementem systemu prawnego w Polsce. W Krakowie działa wiele kancelarii notarialnych, w których pracują doświadczeni notariusze. Ich głównym zadaniem jest udzielanie usług notarialnych, czyli tworzenie i rejestrowanie dokumentów prawnych.

Co oferują kancelarie notarialne?

Kancelarie notarialne w Krakowie oferują profesjonalne usługi prawne na najwyższym poziomie. Notariusze szanują interesy swoich klientów i starają się im dostarczyć jak najlepszy produkt lub usługę dopasowaną do ich potrzeb. Wszystkie czynności notarialne są chronione ustawami i przepisami prawa oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem transakcji między stronami umowy.

W Krakowie notariusze są upoważnieni do świadczenia usług prawnych na podstawie specjalnego upoważnienia wydanego przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z polskim prawem, każda czynność notarialna musi być dokonana przez notariusza i zostać zarejestrowana w odpowiednim rejestrze publicznym.

Głównym celem kancelarii notarialnych jest udzielanie porad prawnych oraz tworzenie i rejestrowanie aktów notarialnych. Notariusze mogą również sporządzać inne dokumenty, takie jak umowy, testamenty, poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwa itp. Mogą również otwierać lokaty bankowe i przechowywać dokumenty klientów.

Jakie zadania mają notariusze?

Notariusze są również upoważnieni do udzielania informacji dotyczących stanu majątkowego osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz do prowadzenia postępowań spadkowych. Mogą także badać autentyczność podpisów i pełnomocnictw, sporządzać protokoły mediacji oraz opinii prawnych dotyczących spraw cywilnych i handlowych.

Kancelarie notarialne oferują usługi doradcze dotyczące spraw gospodarczych, finansowania inwestycji i restrukturyzacji firm oraz doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i inwestowania na rynku nieruchomości. Notariusze w Krakowie mogą również uczestniczyć w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości lub inwestować we wspomniane aktywa na rzecz swoich klientów.