Okulistyka – Jak przebiega badanie wzroku?

badanie wzroku

Badanie wzroku odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i monitorowaniu zdrowia oczu. Wizyta u okulisty może pomóc w wykryciu wczesnych objawów chorób oczu, takich jak zaćma, jaskra czy zwyrodnienie plamki żółtej.

Jak wygląda wstępna ocena wzroku?

Podczas pierwszej wizyty u okulisty przeprowadza się wstępną ocenę wzroku. Pacjent może zostać poproszony o zaprezentowanie aktualnej recepty okularowej, jeśli takową posiada. Następnie lekarz może skorzystać z tablicy Snellena, która składa się z różnej wielkości liter. Pacjent musi odczytać jak najwięcej liter, które znajdują się na tablicy, z jednym okiem przykrytym, a następnie z drugim. 

Kolejnym krokiem jest badanie tła oka, które może być przeprowadzone za pomocą urządzenia zwanego oftalmoskopem. Pacjent jest proszony o skierowanie wzroku w określonym kierunku, a okulista przygląda się tylnej części oka. Oftalmoskop emituje światło, które przechodzi przez źrenicę i odbija się od siatkówki. Dzięki temu lekarz okulista może ocenić stan nerwu wzrokowego, naczyń krwionośnych i innych struktur oka. Okulistyka w Warszawie to dziedzina badająca, lecząca nasze oczy.

Co obejmuje badanie pola widzenia?

Badanie pola widzenia, jak i badania jaskry są ważnym elementem oceny zdrowia oczu. W tym celu może być używane urządzenie zwane perimetrem. Pacjent umieszcza jedno oko w otworze perimetru i skierowuje wzrok na punkt centralny. Następnie, różne światła lub obiekty pojawiają się w różnych miejscach pola widzenia, a pacjent musi zareagować, wskazując ich pojawienie się. To badanie pozwala ocenić, czy pacjent ma jakiekolwiek ograniczenia pola widzenia, co może wskazywać na obecność schorzeń takich jak jaskra.

Badanie refrakcji oka jest przeprowadzane w celu określenia wady wzroku, takiej jak krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm. Okulista używa różnych narzędzi, takich jak automatyczny refraktometr lub zestaw soczewek próbnych, aby dokładnie ocenić zdolność oka do skupiania światła. Podczas tego badania pacjent patrzy na obrazek lub literki umieszczone w odległości różnych soczewek, a lekarz stopniowo zmienia je, aby ustalić optymalne soczewki korekcyjne.