Grodzice – co warto o nich wiedzieć?

budowa

Grodzice są elementami budowy, które służą zabezpieczaniu wykopów budowlanych. Dzięki nim zabezpieczony zostaje teren budowy. Grodzice pozwalają także zabezpieczyć pobliską infrastrukturę. Co warto wiedzieć o grodzicach? Kiedy można je stosować?

Czym są grodzice?

Larseny, czyli inaczej grodzice, to elementy często stosowane na budowie. Niezależnie od wielkości budynków – czy małej architektury prywatnej, czy większych budowli. Wykorzystywane są w budownictwie drogowym, podziemnym, podczas budowy wysypisk śmieci czy jako ochrona przeciwpowodziowa a także jako zabezpieczenie skarp i osuwisk. Zastosowanie grodzic zależy przede wszystkim od materiału, a także ich wielkości. Ich zadaniem jest zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych, jak również zabezpieczenie przed osuwaniem ziemi.

Czym charakteryzują się grodzice?

W zależności od rodzaju budowy, podejmowane roboty hydrotechniczne różnią się od siebie. Zastosowanie grodzic przy zabezpieczeniu wykopów, pozwala na szybkie zbudowanie i łączenie różnych technologii. Szczelne ścianki tworzy się poprzez wbijanie lub uciskanie kolejnych grodzic. Jest to rozwiązanie często stosowane w różnych pracach hydrotechnicznych. Grodzice są szybko i dość prosto montowane. Ich demontaż również nie jest zbytnio skomplikowany. To jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania przesiąkaniu wody i osuwania się ziemi w danym miejscu. Grodzice świetnie sprawdzają się nie tylko jako tymczasowe konstrukcje. Z powodzeniem mogą być stosowane jako stałe. Grodzice montuje przy zastosowaniu wibromłotów. Dzięki temu wibrowanie grodzic może nastąpić w niewielkiej odległości od istniejących budynków. Grodzice można też montować przy użyciu młotów hydraulicznych.

Grodzice są niezwykle efektywnym sposobem na zabezpieczenie wykopów. Są też stosunkowo tanie. Dzięki nim przeprowadzenie robót ziemnych będzie łatwe, gdyż teren budowy zostanie zabezpieczony przed osuwaniem się ziemi. Po zakończeniu prac można je wyciągnąć z ziemi i wykorzystać przy okazji innej budowy.